Serwisy Medforum

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu szkoleniowego EdukacjaMedyczna.pl

Właścicielem serwisów EdukacjaMedyczna.pl jest firma Medforum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Brynowskiej 70, kod pocztowy 40-584, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000269937 o kapitale zakładowym 50 000 złotych.

 

Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzu rejestracyjnym jak również inne zebrane dane (adresy e-mail), firma Medforum przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonym przez Użytkownika serwisów EdukacjaMedyczna.pl oraz z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

W zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) każdej osobie, która przekazała nam swoje dane lub zapisała się do Newslettera zapewniamy ich właściwą ochronę. Użytkownikowi przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Medforum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji danych osobowych lekarza (np.: numer prawa wykonywania zawodu) oraz usunięcia konta użytkownika w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 

Po nawiązaniu kontaktu z klientem w celu zamówienia usługi lub produktu, możemy prosić o podanie dodatkowych danych, które będą wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych. Ich przekazanie do odpowiednich organów może odbyć się tylko i wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.

 

Osoby zapisujące się do Newslettera zgadzają się na otrzymywanie na podany adres e-mail, poczty elektronicznej oraz innych materiałów i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

 

Serwisy WWW Medforum używają plików cookies do agregowania danych statystycznych, serwowania treści zgodnych z zainteresowaniem użytkownika, publikacji reklam. Pliki cookies wymagane są także do właściwego działania niektórych elementów serwisów. Pliki cookies pozwalają ocenić, jakie informacje zawarte w serwisie mogą być dla Państwa interesujące, jednocześnie które kampanie reklamowe są efektywne. Mając w/w dane, możemy stwierdzić jaka grupa użytkowników odwiedza nasz serwis internetowy lub jest odbiorcą danej kampanii. Poprzez ustawienia w przeglądarce internetowej, mają Państwo możliwość kontroli plików cookies, jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą mieć wpływ na działania serwisów Medforum. Pliki cookies mogą być umieszczane na Państwa urządzeniu także przez współpracujące z Medforum firmy zewnętrzne.

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Podkreślamy, że używamy tej technologii wyłącznie dla wygody naszych użytkowników i w celu świadczenia im usług na jak najwyższym poziomie.

Medforum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian, modyfikacji i/lub wycofania zawartości witryny oraz dostępu do niej bez uprzedzenia.

 

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2013 r.